Konta bankowe

UWAGA:
Przy wpłatach należy zamieścić sygnaturę akt sprawy. 
W przypadku nowego pozwu prosimy wskazać wydział sadu oraz stronę pozwaną. 


Konto dochodów budżetowych
(wpisy, opłaty, koszty, grzywna)

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 
numery rachunków:

1. Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego
BANK NBP O/O Wrocław : 35 1010 0055 1213 0050 4300 0001

2. Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Karnego oraz Księgi Należności
BANK NBP O/O Wrocław : 08 1010 0055 1213 0050 4300 0002

3. Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
BANK NBP O/O Wrocław : 78 1010 0055 1213 0050 4300 0003

4. Wpłaty do spraw będących we właściwości IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
BANK NBP O/O Wrocław : 51 1010 0055 1213 0050 4300 0004

 

 

Konto sum depozytowych
(poręczenia, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe)

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław 
numer rachunku: 75 1130 1017 0021 1001 8090 0004 


Konto sum na zlecenie
(zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków)

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 
Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław 
numer rachunku: 41 1010 1674 0034 7613 9800 0000 Konto funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław 
Numer rachunku : 60 1130 1033 0018 8160 7120 0001

  

Konto sum depozytowych w EURO

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław 
numer rachunku: 32 1130 1017 0021 1001 8090 0002 

 


Dodatkowe informacje: 
Kod BIC (SWIFT) - NBPLPLPW (dotyczy wszystkich wymienionych kont) 
Numer konta IBAN stanowią wskazane numery rachunków poprzedzone literami "PL"

Przy wpłatach należy zamieścić sygnaturę akt sprawy. 
W przypadku nowego pozwu prosimy wskazać wydział sadu oraz stronę pozwaną.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe